พื้นยกสำเร็จรูป Aluminum

Aluminum Floor
พื้นยกสำเร็จรูป Aluminum เป็นพื้นยกที่เหมาะสำหรับงานที่รับน้ำหนักมากๆ เพราะพื้นยกมีโครงสร้างเป็นตารางเพื่อเพิ่มความสามารถกระจายน้ำหนักได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นยก Aluminum มีความทนทานและมีรูปทรงที่ได้ มาตราฐานทำให้สามารถติดตั้งหรือแลกเปลี่ยนแผ่นพื้นยกได้อย่างง่าย พื้นยก Aluminum ใช้วัสดุไม่ติดไฟ ได้มาตราฐาน Class A สามารถใช้งานในห้อง ปฏิบัติการเคมี ห้องคลีนรูม ห้องServer ฯลฯ

รูปแบบพื้นยก Aluminum

BLIND PANEL

Aluminum_Floor
Aluminum_Floor

GRATING PANEL

Aluminum_Floor
Aluminum_Floor
PERFORATED PANEL
Aluminum_Floor
Aluminum_Floor
PEDESTAL AND STRINGERS
PEDESTAL
Alumnium Floors
STRINGERS
Alumnium Floors