พื้นยกสำเร็จรูป Anti-Static

HPL Access Floor
พื้นยกสำเร็จรูป Anti-Statiic เป็นพื้นยกที่มีระบบป้องกัน ไฟฟ้าสถิตโดยมีสามารถ กำจัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงาน การใช้ งาื้นพื้นยก Aniti-Static ในห้องคอมพิวเตอร์หรือห้อง Server ยังช่วยรักษาความ เสถียรและช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ระบบพื้นยกสำเร็จรูปยังสามารถ อำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินสายไฟหรือสาย เคเบิ้ลต่างๆการติดตั้งได้ง่ายในระบบสายไฟใต้พื้นยกสำเร็จรูป ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งาน

ชนิดพื้นยกสำเร็จรูป Anti-Static

High Pressure Laminate

HPL

ESD Control Vinyl Floor

ESD Control Vinyl Floor

Semi-Flexible Vinyl Floor

PVC vinyl floor
ประโยชน์และข้อดีในการใช้พื้นยก
  • สามารถรับน้ำหนักได้ดี ในแนวดิ่งและแนวกลิ่ง
  • สามารถแทนที่หรือสลับแผ่นพื้นได้
  • แผ่นพื้นพ่นสีอีฟ็อกซี่สำหรับป้องกันสนิม
  • อายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ใช้วัสดุไม่ติดไฟ
  • ได้มาตราฐาน Class A ในเรื่องการกระจายเปลวไฟ